Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Myszkowie przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Myszkowa, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 20.01.2016r. do 03.02.2016r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.