Konsultacje społeczne
projektu uchwały

w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków

Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Myszkowa, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 06.06.2016r. do 20.06.2016r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Załączniki:

- treść projektu uchwały wraz z załącznikiem

- formularz konsultacji społecznych