Konsultacje społeczne rozwiązań projektowych dla realizacji inwestycji pn. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców osiedla Pohulanka do ustnego wnoszenia uwag i opinii na protokołowanym spotkaniu w dniu 18.09.2016 r. o godzinie 18.00, które będzie miało miejsce w SP Nr 2 w Myszkowie przy ul. Jaworznickiej. Konsultacje organizowane są w celu przedstawienia mieszkańcom  rozwiązań projektowych dla ww. inwestycji, w związku ze spotkaniem z mieszkańcami które miało miejsce w dniu 12.04.2016r. SP Nr 2 w Myszkowie przy ul. Jaworznickie na którym zostały przedstawione wstępne  rozwiązania projektowe, na bazie których została opracowana dokumentacja.