Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 zostało wywieszone na okres 30 dni tj. w terminie od 14.10.2016 r. do 15.11.2016 r. ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Mrzygłódka), stanowiącej własność Gminy Myszków.