Ogłoszenie Burmistrza Miasta Myszków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Myszków. Uwagi można zgłaszać od 24 października do dnia 25 listopada w formie zebrania uwag (propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej).

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres firmy EU-Consult, która przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji: rewitalizacja@eu-consult.pl,  lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków (drogą pocztową lub do Wydziału Rozwoju Miasta pok. 20, bądź adres e-mail rozwoj@miastomyszkow.pl

Projekt uchwały wraz z załącznikami znajduje się w poniżej.