Część 1:
„Realizacja obowiązku Gminy w zakresie opróżniania i utrzymania w należytym stanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne typu Animals, należących do Gminy Myszków”.

Część 2:
„Wywóz stałych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 na 2017 rok.”