Część nr 1: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą: Boiska na 5-tkę (budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 5 przy ul. Sikorskiego 20a w Myszkowie) ;

Część nr 2: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obiektu sportowego - bieżni lekkoatletycznej i urządzeń street workout park" na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 przy ul. Jaworznickiej w Myszkowie ;

Część nr 3: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Park leśny MICHAŁÓW" przy ulicy Okrzei w Myszkowie .