Część nr 1: Wykonanie remontu nawierzchni drogowych w ulicach: Okopowa, Galenowa.
Część nr 2: Wykonanie remontu nawierzchni drogowych w ulicach: Ludowa, boczna od Okrzei.Ręczne uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem.Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg wraz z zagęszczeniem podłoża