­- w specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
­- w specjalności instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w imieniu i na rzecz Gminy Myszków