Informuje się, że w dniu 06.10.2017 r. odbędzie się pierwszy łączny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w Myszkowie obręb Myszków ozn. Nr ewid. 10241/7 o pow. 1,0569 ha, uregulowanej w KW CZ1M/00067260/9, organizowany przez zarządzajacego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Katowicką Specjalną Strefę Ekonommiczną Spółkę Akcyjną w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, tel. (+ 48 32) 2510-736, fax (+ 48 32) 2513-766.

Treść ogłoszenia o przetargu w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Treść ogłoszenia o przetargu w języku polskim, która została opublikowana w Gazecie Wyborczej z dnia 29.08.2017 r. Nr 200.9112, została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Myszkowie - ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków oraz na stronie internetowej www.miastomyszkow.pl - ścieżka BIP- Przetargi - Ogłoszenia o przetargach (zamówieniach) oraz http://bip.miastomyszkow.pl."