Część 1 zamówienia - "Opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK oraz zaopatrywanie dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals należących do Gminy Myszków, wraz z transportem odpadów pochodzących z koszy i pojemników w miejsce unieszkodliwiania odpadów"

Część 2 zamówienia - "Odbiór stałych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów"