Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) informujemy, że w 2016 roku do Burmistrza Miasta Myszkowa nie wpłynęła żadna petycja.