OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu styczniu:

I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

28 stycznia 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 24.07.2019r.
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie ul. Siewierskiej.
4. Sprawy różne.


II. Połączone posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

30 stycznia 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń: Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 14.11.2019r. i 12.12.2019r., Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 10.12.2019r. oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 10.12.2019r.
3. Przedstawienie zarysu dokumentu pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 2019 – 2035” oraz dyskusja.
4. Dyskusja na temat budżetu partycypacyjnego.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk