Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 16.06.2020r. do 07.07.2020r. wykaz Nr 2/2020 nieruchomości niezabudowanej , położonej w Myszkowie, wchodzącej w skład zasobu Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.