OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu styczniu:

I. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

19 stycznia 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 28.10.2020r.
3. Wniosek w sprawie obniżenia ilości oddanej krwi uprawniającej do bezpłatnej komunikacji miejskiej w mieście Myszków.
4. Sprawy różne.


II. Połączone posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście  (tryb zdalny)

28 stycznia 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju z dnia 29.04.2019r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 27.02.2019r.
4. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 15.12.2020r.
5. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 16 grudnia 2020r.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju z dnia 17.12.2020r.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.


III. Posiedzenie Komisji Oświaty. Kultury, Sportu i Rekreacji (tryb zdalny)

29 stycznia 2021 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 15.12.2020r.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk