OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu październiku:

I. Połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny)

25 października 2021 r. o godz. 11.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 27.09.21r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 24.08.21r.
4. Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły Muzycznej w SP nr 3.
5. Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście".
6. Informacja na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych remontów lokali socjalnych oraz dalszych planów związanych z ich pozyskiwaniem.
7. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

26 października 2021 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 18.08.2021r.
3. Skarga na kierownika KZGM w Myszkowie.
4. Skarga na Burmistrza Miasta Myszkowa.
5. Sprawy różne.


III. Posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

28 października 2021 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 23.09.21r.
3. Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2021r. oraz analiza poniesionych kosztów.
4. Informacja na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu miasta na 2022r.
5. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Eugeniusz Bugaj