Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie ACTUS złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Zimna Połówka - Ekstremalny Półmaraton Myszkowski"