OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu grudniu:

I. Połączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej,  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. (tryb zdalny)

14 grudnia 2021 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2021r.
3. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 25 października 2021r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2021r.
5. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2022r.
7. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022r.
8. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej na 2022r.
9. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2022r.
10. Opracowanie planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście na 2022r.
11. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
12. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu (tryb zdalny)

16 grudnia 2021 r. o godz. 08:30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 10.11.2021r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 25.11.2021r.
4. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Myszkowa na 2022r. z uwzględnieniem wniosków złożonych do projektu budżetu przez stałe komisje Rady Miasta w Myszkowie.
6. Opracowanie planu pracy komisji na 2022r.
7. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
8. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk