OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu styczniu:

I. Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu (tryb zdalny)

10 stycznia 2022 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Omówienie projektu budżetu na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034.
3. Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga i trzecia.
4. Sprawy różne.


II. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

                                                                                                            24 stycznia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 22 listopada 2021r.
3. Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli w Białymstoku.
4. Sprawy różne.


III. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny)


                                                                                                             27 stycznia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 16.12.2021r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 10.01.2022r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 14.12.2021r.
5. Dyskusja na temat komunikacji miejskiej w Myszkowie.
6. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy różne.
                                                                                                

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk