OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu maju:

I. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. (sala sesyjna UM)   
                                                                                                   4 maja 2022r. o godz. 8.30
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.03.2022r.
3. Analiza protokołu pokontrolnego RIO w Katowicach.
4. Analiza udzielonych dotacji w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2020 - 2022r.
5. Sprawy różne.
6. Wizja lokalna stanu dróg gminnych i ewentualne wnioski.

 

  Przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Woszczyk