Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 26.10.2022r. do 16.11.2022r. Wykaz Nr 4/2022, dot. nieruchomości niezabudowanych, położonych w Myszkowie (obręb Myszków)  przy ul. 1 Maja i ul. Partyzantów, wchodzących w skład zasobu Gminy Myszków, przeznaczonych do sprzedaży.