Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie LKS Myszków złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Seminarium szkoleniowe z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem i Janem Dobrzyjałowskim"