OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:

I. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. (sala sesyjna UM)

15 lutego 2024 r. o godz. 8.30

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu z dnia 9.11.2023r.
3. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu , Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 25.01.2024r.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2023r.
5. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
7. Informacja na temat realizacji za 2023r. oraz planowanych na 2024r. inwestycji, remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
8. Informacja rzeczowo-finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych.
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk