OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu kwietniu:

I. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.
(sala sesyjna UM)

3 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk