OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu maju:

I. Połączone posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście. (sala sesyjna UM)

23 maja 2024 r. o godz. 8:30
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Wybór Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miasta
Norbert Jęczalik