Komisja Finansów i Budżetu

Przewodniczący
Zaczkowski Adam

Wiceprzewodniczący
Skinder Małgorzata

Członkowie
Balwierz Magdalena
Borek Daniel
Bugaj Eugeniusz
Czerwik Robert
Jakubiec-Bartnik Beata
Jałowiec Sławomir
Jastrzębska Zofia
Jęczalik Norbert
Lech Dominik
Pochodnia Beata
Skorek-Kawka Halina
Skotniczna Iwona
Załęcki Tomasz
Ziajska-Łazaj Ewa


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący
Trynda Jacek

Wiceprzewodniczący
Giewon Andrzej

Członkowie
Doroszuk Elżbieta
Jakubiec-Bartnik Beata
Jastrzębska Zofia
Jęczalik Norbert
Skinder Małgorzata
Skotniczna Iwona
Szlenk Tomasz

   
Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

Przewodniczący
Lech Dominik

Wiceprzewodnicząca
Skorek-Kawka Halina

Członkowie
Bugaj Eugeniusz
Jastrzębska Zofia
Skinder Małgorzata
Skotniczna Iwona
Trynda Jacek
Załęcki Tomasz


Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Przewodnicząca
Jakubiec-Bartnik Beata

Wiceprzewodniczący
Jęczalik Norbert

Członkowie
Balwierz Magdalena
Doroszuk Elżbieta
Giewon Andrzej
Woszczyk Jerzy


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jałowiec Sławomir

Wiceprzewodniczący
Czerwik Robert

Członkowie
Borek Daniel
Lech Dominik
Pochodnia Beata
Skorek-Kawka Halina
Szlenk Tomasz
Trynda Jacek
Zaczkowski Adam
Załęcki Tomasz
Ziajska-Łazaj Ewa


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca
Ziajska-Łazaj Ewa

Wiceprzewodniczący
Borek Daniel

Członkowie
Balwierz Magdalena
Czerwik Robert
Jałowiec Sławomir
Pochodnia Beata
Zaczkowski Adam