Komisja Finansów i Budżetu

Bartnik Tadeusz
Czerwik Robert
Ferdynand Marek
Jałowiec Sławomir
Lech Dominik
Łękarska Grażyna - Przewodnicząca
Muszczak Marta - Wiceprzewodnicząca
Pochodnia Beata
Skinder Małgorzata
Skorek-Kawka Halina
Skotniczna Iwona
Tylkowski Marian
Wójcik Tomasz
Ziajska-Łazaj Ewa
 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Giewon Andrzej
Jęczalik Norbert
Muszczak Marta
Szlenk Tomasz - Przewodniczący
Wójcik Tomasz - Wiceprzewodniczący
 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

Czerwik Robert
Giewon Andrzej - Wiceprzewodniczący
Lech Dominik - Przewodniczący
Łękarska Grażyna


Komisja Rozwoju Miasta

Bartnik Tadeusz
Bednarska-Gil Marta
Ferdynand Marek
Łękarska Grażyna
Pochodnia Beata
Skorek-Kawka Halina
Tylkowski Marian - Wiceprzewodniczący
Woszczyk Jerzy
Wójcik Tomasz
Ziajska-Łazaj Ewa - Przewodnicząca


Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Bartnik Tadeusz
Bartos Zbigniew - Przewodniczący
Bednarska-Gil Marta
Czerwik Robert
Ferdynand Marek
Jastrzębska Zofia
Muszczak Marta
Skinder Małgorzata - Wiceprzewodniczący
Szlenk Tomasz


Komisja Rewizyjna

Bartnik Tadeusz
Czerwik Robert
Ferdynand Marek - Wiceprzewodniczący
Jałowiec Sławomir - Przewodniczący
Skinder Małgorzata
Szlenk Tomasz
Tylkowski Marian
Ziajska-Łazaj Ewa


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Bartos Zbigniew
Czerwik Robert - Przewodniczący
Lech Dominik
Skotniczna Iwona - Wiceprzewodnicząca
Tylkowski Marian