W sprawie:
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2011-2023.

Data uchwały:
2011-12-28

Numer uchwały:
XV/119/11

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-28