W sprawie:
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2012-2026.

Data uchwały:
2011-12-28

Numer uchwały:
XV/117/11

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-28