W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Myszków dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Data uchwały:
2012-01-02

Numer uchwały:
XV/122/11

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-28