W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta ...

Data uchwały:
2012-01-02

Numer uchwały:
XV/123/11

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-28