W sprawie:
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Myszkowa.

Data uchwały:
2012-01-02

Numer uchwały:
XV/127/11

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-28