W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012 - 2026.

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVII/133/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-02-29