W sprawie:
Uchwała Nr Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu.

Data uchwały:
2012-02-29

Numer uchwały:
XVII/139/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-02-29