W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012 - 2026

Data uchwały:
2012-05-08

Numer uchwały:
XIX/149/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-08