W sprawie:
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach ...

Data uchwały:
2012-05-08

Numer uchwały:
XIX/151/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-08