W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych ...

Data uchwały:
2012-05-08

Numer uchwały:
XIX/152/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-08