W sprawie:
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków

Data uchwały:
2012-05-08

Numer uchwały:
XIX/154/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-08