W sprawie:
nabycia na rzecz Gminy Myszków w drodze pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Myszkowie.

Data uchwały:
2012-05-08

Numer uchwały:
XIX/156/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-05-08