W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Data uchwały:
2012-07-03

Numer uchwały:
XX/158/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-26