W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2012 - 2026.


Data uchwały:
2012-07-03

Numer uchwały:
XX/159/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-26