W sprawie:
przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków".

Data uchwały:
2012-07-03

Numer uchwały:
XX/163/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-26