W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS".

Data uchwały:
2012-07-03

Numer uchwały:
XX/169/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-26