W sprawie:
uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Myszkowa na 2012 r.

Data uchwały:
2012-07-03

Numer uchwały:
XX/171/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-06-26