W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XX/164/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym należącym do osób

Data uchwały:
2012-08-30

Numer uchwały:
XXI/175/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-08-30