W sprawie:
nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Myszkowie.

Data uchwały:
2012-08-30

Numer uchwały:
XXI/178/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-08-30