W sprawie:
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Data uchwały:
2012-12-27

Numer uchwały:
XXV/210/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-27