W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.

Data uchwały:
2012-12-27

Numer uchwały:
XXV/213/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-27