W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Spółdzielczej 14 w Myszkowie.

Data uchwały:
2012-12-27

Numer uchwały:
XXV/214/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-27