W sprawie:
uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Miasta Myszkowa na 2012 r.

Data uchwały:
2012-12-27

Numer uchwały:
XXV/218/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-12-27