W sprawie:
nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic Włodowskiej, Nadrzecznej i Traugutta w Myszkowie

Data uchwały:
2013-01-31

Numer uchwały:
XXVI/226/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia